Hanketeade

Nordic Fibreboard Ltd OÜ kuulutab välja alljärgneva hanke:

  • "Nordic Fibreboard Ltd OÜ biokütusel töötava katlamaja komplekti soetamine" (pakkumuse esitamise tähtaeg 19.05.2023 11:00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 30.11.2024).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 263326https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse taaste- ja vastupidavuskavast (projekt nr 20.2.02.22-0066).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 toodud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid.